Informace z Fačru covid-19

‼️‼️Důležitá informace z FAČRu‼️‼️
Vážení,
v návaznosti na včerejší rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) vám níže pro přehlednost zasílám aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu, která jsou účinná od dnešního dne. Současně prosím o jejich distribuci do celého hnutí. Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000). Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení. Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m. Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení. Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.